Odborné organizace

Katedra elektroenergetiky a její zaměstnanci jsou členy některých odborných organizací a sdružení: