Laboratoře

Katedra elektroenergetiky disponuje několika specializovnaými laboratořemi:

Laboratoř může provádět napěťové zkoušky (do 200 kV DC a do 500 kV AC průmyslového kmitočtu a dále při atmosférickém a spínacím impulsu do amplitudy 1200 kV) a dále speciální zkoušky (měření a vyhodnocování výbojové činnosti v elektrických strojích a zařízeních, snímání frekvenčních charakteristik pro ověření stavu vinutí transformátorů, zkoušky přepěťových ochran pro silová a telekomunikační zařízení v rámci EMC, zjišťování charakteristik elektrostatických odlučovačů apod.). V laboratoři se provádí kalibrace přístrojů na měření vysokých napětí a velkých proudů (Rogowského cívka, měřicí transformátor proudů), napěťové zkoušky ochranných a pracovních pomůcek a měření částečných výbojů.

  • Laboratoř elektrických ochran (F1-112)

Laboratoř je vybavena elektrickými ochranami starších typů i nejmodernějšími modely a dále jisticími prvky. Laboratoř je vybavena 6 měřicími pracovišti, které umožňují regulované napájení do 400 V AC a do 220 V DC. K měření se v laboratoři používají vedle klasických přístrojů (magnetoelektrických a feromagnetických) i moderní digitální přístroje a osciloskopy spolupracující s moderní výpočetní technikou. Dále jsou zde přístroje určené k měření kvality elektrické energie - analyzátory elektrické sítě (BK 550 Elcom, PNA 560, CIRCUTOR QNA-412, CIRCUTOR CAVA, SMPQ-BX 340), přístroj OMICRON CMC 256-6 pro měření a testování digitálních ochran a sonda pro měření elektrického a magnetického pole.

  • Model elektrárenského bloku (H1-29)

Laboratoř je vybavena fyzikálním modelem elektrické části elektrárenského bloku (synchronní stroj poháněný W-L soustrojím a připojitelný přes blokový transformátor a tlumivku do soustavy). Je určena pro výuku manipulací s elektrárenským soustrojím, testování ochranných systémů, přechodných jevů a poruch v elektroenergetických systémech. Laboratoř je vhodná pro výuku i pro školení odborníků v oblasti elektroenergetiky.

Laboratoř je akreditována ÚCL ČR (Úřad civilního letectví) pro ověřování světelně technických parametrů letištních návěstidel. Laboratoř je vybavena přístroji: kulový integrátor, goniofotometr, fotometrická lavice, spektrofotometr, kontrastoměr, měřič odrazů, jasoměry aj. V laboratoři je možné provádět počítačové a fotometrické ověřování světelně technických kvantitativních, kvalitativních parametrů osvětlovacích soustav a návrhy osvětlovacích soustav v prostorech se zrakově náročnými činnostmi v průmyslu, ve zdravotnictví, ve školách, v kancelářích aj.