Spolupráce s průmyslem

Spolupráce Katedry elektroenergetiky s průmyslovou sférou

Nabízíme aktivity v následujících oblastech:

 • Rozvoj, spolehlivost a optimalizace v elektroenergetických soustavách
 • Rozptýlená výroba elektrické energie v distribučních soustavách
 • Elektroenergetika průmyslových provozů
 • Systémy zásobování průmyslu, oblastí, měst, terciární sféry a bytové výstavby elektrickou energií
 • Chránění a řízení v přenosových a distribučních soustavách
 • Laboratorní testování ochranných prvků a systémů
 • Kvalita elektrické energie, eliminace energetických rušení
 • Matematické a počítačové modelování sdružených problémů z oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky
 • Vybrané energeticky náročné technologie (indukční ohřev a související fyzikální procesy v tuhých i tekutých kovech)
 • Mechanika venkovních vedení
 • Proudová zatížitelnost venkovních a kabelových vedení
 • Smart grids, WAMS
   
 • Moderní diagnostické metody izolačních systémů netočivých a točivých elektrických strojů a vysokonapěťových systémů
 • Vysokonapěťové zkušebnictví
 • Měření rychlých přechodných a vlnových jevů, přepětí v přenosovém a distribučním systému
 • Analýza a realizace přesných měřicích systémů vysokých napětí a velkých impulzních proudů
   
 • Návrh osvětlovacích soustav a světelných polí
 • Měření světelně-technických veličin a vlastností svítidel
   
 • Návrh elektrotepelných zařízení a jejich aplikace
 • Elektrotepelné procesy v průmyslu