Lidé

 


 

    E-mail Telefon
Vedoucí katedry doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. zdenek.muller 2372
Zástupce vedoucího katedry Ing. Marek Bálský, Ph.D. marek.balsky 2193
Tajemník Doc. Ing. Vladislav Kvasnička, CSc. kvasnicv 2371
  Ing. Petr Žák, Ph.D. petr.zak 3908
Sekretariát Jan Kvasnička jan.kvasnicka 2160, 2348

 


 

Rozvrhář Ing. Jan Rimbala jan.rimbala 2142
  Doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. (pouze backup kontakt v případě nouze) zdenek.muller 2372
Referent pro SZZ Ing. Miroslav Müller, Ph.D. miroslav.muller 2138
  Doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. (pouze backup kontakt v případě nouze) mullezd1 2372

 

Archiv BP a DP Ing. Jan Hlaváček, Ph.D. xhlavace 2545
Knihovna katedry Ing. Miroslav Müller, Ph.D. miroslav.muller 2138

 


 

Úplná e-mailová adresa vznikne přidáním @fel.cvut.cz za uživatelské jméno zobrazené v tabulce.