Vítejte

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta elektrotechnická
Fakulta biomedicínského inženýrství

a

Český svaz zaměstnavatelů v energetice

pořádají

ve dnech 8. a 9. října 2018

odbornou konferenci

 

Elektroenergetika 2018

 

MÍSTO KONÁNÍ

DAP hotel – konferenční sál

Vítězné náměstí 4/684 (vstup z ulice Buzulucká)

Praha 6 - Dejvice

 

CÍLE KONFERENCE

  • prezentace nových výsledků a směrů v oblasti elektroenergetiky a souvisejících technických oborů a výměna informací mezi odborníky z průmyslu, vysokých škol, výzkumných pracovišť a orgánů státní správy a samosprávy
  • uvádění nových technických aplikací a poukázání na neřešené problémy v uvedených oborech