Odborný program konference

Jednání bude probíhat formou vyzvaných přednášek podle programu.

ČASOVÝ PLÁN JEDNÁNÍ (změna vyhrazena):

 

Pondělí 8. října 2018

11:45    registrace

12:00    oběd

 

Odpolední blok přednášek

13:00    slavnostní zahájení konference

13:10    Petr Karafiát (Alpiq Generation)

Možnost využití zdroje vyvedeného do distribuční soustavy pro zajištění krizových dodávek elektrické energie - zkušenosti a poznatky z přípravy a vlastního cvičení

13:40    Tomáš Holec (HZS Středočeského kraje)

Cvičení „Blackout 2018“ ve Středočeském kraji

14:10    Miroslav Šula (ČEPS)

Máme se bát blackoutu?

 

14:40    kávová přestávka

 

15:00    František Janíček (STU Bratislava)

Mýty v elektroenergetike, súčasnosť a očakávania v Slovenskej republike

15:30    Jaromír Vorel (ŠKO-ENERGO)

Second Life of e-car Batteries

16:00    Jiří Hradecký (PREdistribuce)

Obnovení dodávek elektřiny v Praze po blackoutu

16:30    Dean Brabec (ADLittle)

Strategické zásoby plynu jako nástroj pro zajištění dodávek plynu do České republiky

17:00    Petr Bannert (MŠMT)

Rozvoj odborného vzdělávání v regionálním školství a přechod absolventů na trh práce a do terciálrního vzdělávání

17:20    Michal Prchlík (ABB)

Nové technologie rozvoden pro zvýšení spolehlivosti

Úterý 9. října 2018

Dopolední blok přednášek

9:00     Igor Chemišinec (OTE ČR)

Současné a budoucí výzvy a příležitosti Operátora trhu

9:30     Tomáš Jícha (Euroenergy)

Generation Adequacy

10:00    Zdeněk Burdek (ČEZ Distribuce)

Výzvy dispečerského řízení v blízké budoucnosti

 

10:30    kávová přestávka

 

10:50    Petr Vitner (EN.Centrum)

Nové trendy v měřicí technice

11:20    Pavel Trnka (ZČU)

Diagnostika izolačních systémů velkých strojů

11:50    zakončení konference

12:00    oběd

DOPROVODNÝ PROGRAM

Společenský večer od 19:00 na Botelu Admirál.

JEDNACÍ JAZYKY

čeština, angličtina