Tématické okruhy

 • Právní rámec energetických odvětví v ČR
   
 • Koncepce rozvoje energetiky ČR a její dopad na životní prostředí
   
 • Rozvoj trhu s elektřinou a regulační podmínky energetických monopolů
   
 • Elektrotechnika a životní prostředí
   
 • Nové koncepce elektroenergetických sítí
   
 • Racionalizace výroby a užití elektrické energie
   
 • Zařízení v elektroenergetických soustavách
   
 • Provoz, řízení a chránění elektroenergetických soustav
   
 • Předcházení mimořádným stavům v ES a jejich likvidace
   
 • Informační a komunikační technologie pro elektroenergetické soustavy
   
 • Bezpečnost a spolehlivost provozu PS a DS
   
 • Ekonomické aspekty provozu a rozvoje PS a DS
   
 • Specifické znaky kvality elektrické energie, EMC, přepětí
   
 • Diagnostika a zkušebnictví v elektroenergetice
   
 • Jaderná energetika