Témata prací

Aktuální nabídka vypsaných témat semestrálních projektů

Rámcová témata bakalářských a diplomových prací:

Vedoucí práce Témata
Bálský Marek, Ing., Ph.D. Světelné zdroje
Osvětlovací soustavy
Bouček Stanislav, Ing. Obnovitelné zdroje energie
Elektrické ochrany
Jaderná energetika
Projektování v energetice
Elektrárny
Čerňan Martin, Ing. Vliv nastavení odboček transformátorů v distribuční soustavě na činné ztráty
Filtračně-kompenzační stanice SVC - návrh filtrů vyšších harmonických s ohledem na nadřazenou soustavu
Šíření flicker efektu v distribuční soustavě
Matematický model elektrické obloukové pece včetně regulátoru elektrod
Porovnání zapojení pasívních filtrů vyšších harmonických
Aktivní filtry se strategií řízení pro potlačení flicker efektu
Doležel Ivo, Prof. Ing., CSc. Elektrodynamika
Sdružené úlohy v silnoproudé elektrotechnice a elektroenergetice
Hlaváček Jan, Ing., Ph.D. Vysokonapěťové zdroje
Klein Vít, Ing., Ph.D. Větrné elektrárny
Malé vodní elektrárny
Kogenerační jednotky
Energetické úspory
Energetické audity a posudky
Alternativní a obnovitelné zdroje energie
Ekonomika energetických provozů a zařízení
Kvasnička Vladislav, Doc. Ing., CSc. Elektrické výboje v elektroenergetice
Vysokonapěťová měření
Vysokonapěťové zdroje
Kyncl Jan, Doc. Dr. Ing. Elektrotepelná zařízení
Problematika vytápění, tepelných čerpadel a užití OZE
Nelineární chování tranformátorů
Zpracování signálů v elektronergetice
Müller Miroslav, Ing., Ph.D. Mechanika venkovních vedení
Müller Zdeněk, Ing., Ph.D. Smart grids
Synchrofázorové měření
Musil Ladislav, Ing., Ph.D. Elektrotepelná zařízení
Energetické úspory
Návrh transformátorů a tlumivek
Špetlík Jan, Ing., Ph.D. Řízení zdrojů a soustav
Tlustý Josef, Prof. Ing., CSc. Přenosové soustavy
Provoz a řízení elektrárenských zdrojů
Žák Petr, Ing., Ph.D. Osvětlovací soustavy