Studium

Katedra elektroenergetiky (K13115) vyučuje v bakalářském a magisterském studiu ve studijním programu Elektrotechnika, energetika a management.

Jedná se o tříleté bakalářské studijní obory

  • Aplikovaná elektrotechnika
  • Elektrotechnika a management

a dvouleté navazující magisterské obory

  • Technologické systémy
  • Elektrické stroje, přístroje a pohony
  • Elektroenergetika

Více informací včetně studijních plánů, profilu absolventů a detailního popisu studijních oborů naleznete na eem.fel.cvut.cz.

Katedra vyučuje také v mezifakultním navazujícím magisterském programu Inteligentní budovy. Více na www.ib.cvut.cz.

Doktorský studijní program Elektrotechnika a informatika je na K13115 realizován studijním oborem Elektroenergetika.