O nás

Vedoucí katedry Adresa
doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.                       Adresa: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
Katedra elektroenergetiky
Technická 2, 166 27 Praha 6, ČR
Telefon: (+420) 224 352 160
Fax: (+420) 233 337 556
E-mail: k315@fel.cvut.cz

Stručně o činnosti

Katedra je zaměřena na řešení teoretických i aplikačních problémů řetězce výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie v následujících oblastech:

 • Rozvoj, spolupráce, řízení, spolehlivost a optimalizace v elektroenergetických soustavách
 • Ekologické problémy elektroenergetiky
 • Rozptýlená výroba elektrické energie v distribučních soustavách
 • Elektroenergetika průmyslových provozů
 • Systémy zásobování průmyslu, oblastí, měst, terciární sféry a bytové výstavby elektrickou energií
 • Elektrické instalace objektů
 • Poruchy a chránění v systémech
 • Laboratorní testování ochranných prvků a systémů
 • Kvalita elektrické energie, eliminace energetických rušení
 • Matematické a počítačové modelování sdružených problémů z oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky
 • Vybrané energeticky náročné technologie (indukční ohřev a související fyzikální procesy v tuhých i tekutých kovech)
   
 • Technika vysokých napětí se zkušební stíněnou vysokonapěťovou halou vybavenou zdroji stejnosměrného napětí do 200kV, střídavého napětí do 500kV a impulsního napětí do 1,5 MV
 • Výzkum v oblasti moderních diagnostických metod izolačních systémů netočivých a točivých elektrických strojů a vysokonapěťových systémů
 • Tvorba databázových systémů pro provozní diagnostiku, aplikace expertních systémů a umělé inteligence
 • Rychlé přechodné a vlnové jevy, přepětí v přenosovém a distribučním systému
 • Analýza a realizace přesných měřicích systémů vysokých napětí a velkých impulzních proudů
   
 • Světelná technika se specializovanou laboratoří
 • Výzkum osvětlovacích soustav a světelných polí
 • Analýza odrazných vlastností povrchů v interiérech
   
 • Elektrotepelná zařízení a technologie
 • Výzkum elektrotepelných procesů
 • Energetický audit a tepelná pohoda interiérů