Letní škola ČEPS

ČEPS, a.s., je jediným provozovatelem elektroenergetické přenosové soustavy v České republice, a to na základě výlučné licence na přenos (zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Poskytuje přenosové a systémové služby, zajišťuje podpůrné služby, dispečersky řídí zařízení přenosové soustavy a systémové zdroje na území ČR. Prostřednictvím přeshraničních vedení zajišťuje propojení s elektrizačními soustavami sousedních zemí a spolupracuje na organizaci aukcí kapacit přeshraničních toků.

Zveme Vás na Letní školu ČEPS, která se uskuteční od 3. do 7. září 2012 v prostorách ČEPS, a.s.

Letní škola je určena studentům po ukončení bakalářského studia do konce magisterského studia, kteří chtějí získat komplexní přehled o provozu elektrizační soustavy.

Budete mít příležitost seznámit se s našimi odborníky, kteří si pro Vás připravili řadu zajímavých přednášek, na které navazují exkurze. Navštívíte přečerpávací vodní elektrárnu ve Štěchovicích, zapouzdřenou transformovnu na Chodově, seznámíte se s provozem dispečinku…

Pro mimopražské zájemce bude zajištěno ubytování na naše náklady.

Uzávěrka přihlášek je 9. července 2012

 

Kontaktní adresa:
PhDr. Miroslava Bajzíková
ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
tel.:     +420 211 044 867
e-mail: bajzikova@ceps.cz
www.ceps.cz

 

Příjem příhlášek byl ukončen.