Věda a výzkum

Probíhající projekty

GAČR

 • Nové adaptivní monolitické metody vyšších řádů pro numerické řešení evolučních multifyzikálních problémů v elektrotechnice (GAP102/11/0498)
  Prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. (řešitel), 2011-2015

TAČR - Centrum kompetence

 • Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) (TE01020455)
  Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. (spoluřešitel), 2012-2019

TAČR - ALFA

 • Minimalizace zpětných vlivů nelineárních a dynamických zátěží na napájecí síť (TA03020095)
  Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. (spoluřešitel), 2013-2016
   
 • Inteligentní systém pro bezpečné a spolehlivé zásobování oblasti elektrickou energií (TA04021240)
  Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. (řešitel), 2014-2017

SGS

 • Určování parametrů pro modely tepelné a radiační energetické výměny energetických zařízení, systémů a budov (SGS13/197/OHK3/3T/13)
  Ing. Ladislav Musil, Ph.D. (řešitel), 2013-2015
   
 • Lokální automatizace v systémech WAMPaC (SGS14/188/OHK3/3T/13)
  Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. (řešitel), 2014-2016
   
 • Nekonvenční vysokonapěťové senzory (SGS14/137/OHK3/2T/13)
  Ing. Radek Procházka, Ph.D. (řešitel), 2014-15

Ukončené projekty

MPO - TIP

 • Výzkum a vývoj efektivní kombinované výroby elektrické a tepelné energie s reálným ověřením dosažených výsledků (FR-TI4/692)
  Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. (spoluřešitel), 2012-2014

Výzkumné záměry MŠMT

 • Rozvoj, spolehlivost a bezpečnost elektroenergetických systémů (MSM6840770017)
  Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. (řešitel), 2005-2011
   
 • Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat (MSM6840770015)
  Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. (spoluřešitel), 2005-2011
   
 • Bezpečnost jaderných zařízení (MSM6840770020)
  Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. (spoluřešitel), 2005-2011

OPVK

 • Partnerství v jaderné energetice nové generace (CZ.1.07/2.4.00/17.0116)
  Ing. Jan Švec, Ph.D. (spoluřešitel), 2011-2014

OPPA

 • Fermi2010 - Inovace studia jaderné energetiky prohloubením spolupráce pracovišť pražských vysokých škol (CZ.2.17/3.1.00/32196)
  Ing. Jan Švec, Ph.D. (spoluřešitel), 2010-2012

SGS

 • Frekvenční dielektrická spektroskopie a její využití pro diagnostiku izolačních systémů (SGS12/138/OHK3/2T/13)
  Ing. Radek Procházka, Ph.D. (řešitel), 2012-2013
   
 • Distribuční soustavy s rozptýlenými filtry pro zvýšení spolehlivosti a kvality elektrické energie (SGS12/139/OHK3/2T/13)
  Ing. Jan Švec, Ph.D. (řešitel), 2012-2013
   
 • Komplexní hodnocení osvětlení v budovách z hlediska kvality a energetické náročnosti (SGS12/140/OHK3/2T/13)
  Ing. Jan Zálešák (řešitel), 2012-2013
   
 • Postup určení přímé a nepřímé složky slunečního záření a efektivní sálavé výpočtové teploty oblohy (SGS11/121/OHK3/2T/13)
  Ing. Ladislav Musil, Ph.D. (řešitel), 2011-2012
   
 • Možnosti provozu stand-alone systémů využívajících palivové články v regionálních energetických mixech v ČR (SGS12/068/OHK3/1T/13)
  Ing. Mgr. Michal Morte (řešitel), 2012
   
 • Systémy WAMPAC s podporou synchrofázorových měření (SGS10/166/OHK3/2T/13)
  Ing. Jan Švec, Ph.D. (řešitel), 2010-2011
   
 • Zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti elektrárenských provozů (SGS10/165/OHK3/2T/13)
  Ing. Radek Procházka, Ph.D. (řešitel), 2010-2011

MŠMT Mobility

 • Sdružená analýza elektromagnetického, teplotního a rychlostního pole v tavném systému se studeným kelímkem pro přípravu pokročilých kovových materiálů (7AMB13PL020)
  Doc. Dr. Ing Jan Kyncl (řešitel), 2013-2014

Program EFEKT MPO

 • Projekt z Výzvy "Podpora technického vzdělávání" (MPH 48/2011 EFEKT)
  Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. (řešitel), 2011