Katedra elektroenergetiky K13115

Zaměstnanci

  Jméno     E-mail     Telefon     Místnost     Funkce  
Bálský Marek, Ing., Ph.D. balskmar 2193 B3-346 technik
Bouček Stanislav, Ing. boucek 2344 F1-108a odborný asistent
Brettschneider Zbyněk, Ing., Ph.D. brettsz 2142 B3-357 odborný asistent
Čerňan Martin, Ing. cernama6 2138 B3-358 technik
Doležel Ivo, Prof. Ing., CSc. doleze 3941 B3-349 profesor
Habel Jiří, Prof. Ing., DrSc. habel 3908 B3-347b profesor
Hanuš Radek, Ing., Ph.D. xhanus 2138 B3-348 odborný asistent
Hlaváček Jan, Ing., Ph.D. xhlavace 2545 F1-11c odborný asistent
Klein Vít, Ing., Ph.D. kleinv1 2139 B3-349 odborný asistent
Kněnický Martin, Ing. knenimar 2545 F1-11 technik
Kvasnička Jan kvasnjan 2348 F1-16 technik, sekretariát katedry
Kyncl Jan, Doc. Dr. Ing. kyncl 2142 B3-356 docent
Müller Miroslav, Ing., Ph.D. mullemir 2138 B3-358 technik
Müller Zdeněk, Doc. Ing., Ph.D. zdenek.muller 2372 B3-357 docent, vedoucí katedry
Musálek Lubomír, Ing. musallub 2142 B3-356 technik
Musil Ladislav, Ing., Ph.D. musill 2138 B3-358 odborný asistent
Ohnesorg Dan, Ing. ohnesorg 2785 F1-110 technik
Pelánová Zuzana, Ing. pelanzuz 2193 B3-346 technik
Procházka Radek, Doc. Ing., Ph.D. xprocha3 2144 F1-113 docent
Skřivanová Eva dolezelo 3941 B3-349 technik
Straka Libor, Ing. strakli1 2347 F1-113 technik
Špetlík Jan, Ing., Ph.D. spetlij 2138 B3-357 odborný asistent
Tlustý Josef, Prof. Ing., CSc. tlusty 2143 B3-348 profesor, zástupce vedoucího
Valouch Viktor, Prof. Ing., CSc. valouc 2154 B3-248 profesor
Veselka Tomáš, Ing. veselka 2193 B3-346 odborný asistent
Žák Petr Ing., Ph.D. zakpetr 3908 B3-347b odborný asistent, tajemník katedry
EMERITNÍ PRACOVNÍCI        
Kvasnička Vladislav, Doc. Ing., CSc. kvasnicv 2371 F1-116 docent

 

Úplné telefonní číslo má tvar (+420) 224 35 xxxx, kde linku xxxx naleznete v tabulce.

Úplná e-mailová adresa vznikne přidáním @fel.cvut.cz za uživatelské jméno zobrazené v tabulce.